Jsem vztahový člověk a zároveň je pro mě důležité dosahovat
konkrétních cílů laskavým a efektivním přístupem.

Vedu TAB Boardy podnikatelů, koučuji jednotlivce a týmy
a realizuji průzkumy spokojenosti zaměstnanců.

O mně

V rámci konceptu TAB Board pomáhám majitelům menších a středních firem posouvat jejich byznys, řídit své firmy snáz a efektivněji a mít více času pro sebe a svůj život.

Jako kouč vedu své klienty k hledání vlastních řešení, vytváření konkrétních a realistických plánů.
Podporuji je v hledání vlastních zdrojů, o které se mohou dennodenně opřít a využívat je k realizaci svých záměrů.

Orientuji firmy na růst výkonnosti prostřednictvím zvyšování motivace a loajality zaměstnanců.

Využívám různé formy měření spokojenosti a následná cílená doporučení k dalšímu rozvoji.

V průběhu své pracovní kariéry se pohybuji převážně v retailu, bankovnictví, mediích a v segmentu malých a středních firem. Zároveň jsem otevřená i novým oblastem.

Ráda sdílím a využívám více než dvacetileté zkušenosti v oblasti náboru, motivace, leadershipu, rozvoje kariéry a strategie řízení malých a středních firem.

Chcete-li se dozvědět více, spojme se na LinkedIN.

TAB

Sdílením k růstu

Pomáhám majitelům firem dosahovat osobních a firemní cílů pomocí poradních boardů,
byznys koučinku a poradenských služeb konceptu The Alternative Board™.
Členové TAB Boardu mohou sdílením svých reálných zkušeností řídit snáz a efektivněji své firmy a dosahovat tak větších zisků.
Mají větší radost ze svého podnikání a více času pro svůj život.
Při práci se členy TAB Boardu používám nástroje TAB pro strategické řízení malých a středních firem – Business Builders Blueprint™.

Poradní TAB Boardy

Měsíční setkání majitelů firem je základem našich poradenských a konzultačních služeb.

Byznys koučink

Individuální setkání se zaměřením na vaše individuální potřeby a problémy.

TAB Connect

Celosvětová síť majitelů firem a odborníků pro možné rady a příležitosti. 

Business Builders Blueprint™

Osvědčená strategie zahrnující procesy auditu, plánování a implementace pro firmy, které se chtějí posunout.

Přijďte si vyzkoušet, jak takový TAB Board funguje a jak pro vás členství v TAB může být užitečné.

Účastí na boardu se naučíte mnoho o svém vlastním byznysu.
Rovněž se naučíte hodně o sobě samém, zejména z různých úhlů pohledu.
Když vedete vlastní společnost, můžete snadno spadnout do lineárního myšlení a přijít o rozhled.
Je dobré získávat vice pohledů na problematiku i na způsob řešení.
Home 1
Václav Podlipný
QUANTI
TAB Boardy jsou bezpečným místem, kde mohu diskutovat
o nejhlubších problémech ve svém podnikání. Otevřené otázky od facilitátora
a ostatních členů jsou stejně důležité jako rady, které mi poskytují
- osvětlují mé nápady a myšlenky.
Home 2
Josef Doležal
Björnberg 1781

Jste majitelem nebo CEO menší či střední firmy v Praze
a chcete se o TAB Boardech dozvědět více?

KOUČINK PRO FIRMY

Tvůrčí partnerství zaměřené na řešení a využití vlastních zdrojů.

Vycházím ze systemického přístupu zaměřeného na řešení.
Pomáhám klientům rychleji, snáz a s nižším úsilím dosahovat cílů
a překonávat překážky na cestě k cíli a ke spokojenosti.
Respektuji a ctím jejich potřeby.

Mým významným klientem je společnost AirBank, kde působím jako externí kouč.

Proč využívat koučink ve firmě

 • Zaměstnanci jej vnímají jako významný a oceňovaný benefit
 • Zvyšuje výkonnost, spokojenost a motivaci zaměstnanců
 • Vede k přijímání osobní zodpovědnosti a větší samostatnosti
 • Je to nástroj aktivního učení a využívání vlastních znalostí a dovedností k dosahování cílů
Home 3

Jak využívat koučink ve firmě


Jako benefit
pro zaměstnance

Odlište se od konkurence a nabídněte koučink jako součást balíčku benefitů. Zaměstnanci se mohou se zaměřit na cokoliv, co je pro ně podstatné a užitečné v osobním životě, v práci i v oblasti kariérního růstu.

Pro manažery a klíčové zaměstnance

Podpořte manažery a klíčové zaměstnance v rozvoji manažerských kompetencí a emoční inteligence. Pomozte jim uvést teoretické znalosti více do praxe, aby byly jejich týmy úspěšné a spokojené. Koučink jistě ocení vedoucí týmu, kteří jsou „nově na pozici“.

Týmový koučink

Nebojte se využít potenciál týmu při řešení problémů a potřebných změn ve firmě. Když se lidé aktivně podílí na tvorbě řešení, je větší pravděpodobnost, že se s ním ztotožní a převezmou za něj odpovědnost. Týmový koučink je ideálním nástrojem pro řešení podnětů z Průzkumu spokojenosti zaměstnanců.

Kde může týmový koučink pomoci

Home 4
Home 5

Témata, která s klienty řešíme

Home 6
banner míša cuřínova_mobil2

Délka individuálních setkání je 60 - 90 minut

V případě dlouhodobější zakázky se počet konzultací a odstupy mezi jednotlivými konzultacemi
domlouvají vždy individuálně.

Forma, obsah a délka týmové koučinku se odvíjí od zadání a potřeb firmy.

Od půldenního týmového koučinku po pracovní výjezd skupiny nebo týmu.

Chcete rozšířit nebo obměnit svůj tým externích koučů?
Zvažujete začít využívat koučink k rozvoji vaší firmy
a vyšší spokojenosti zaměstnanců?

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ

Upřímným zájmem o zaměstnance ke stabilitě a vyšší ziskovosti

Úspěšné firmy pravidelně zjišťují názory svých zaměstnanců.

Efektivní využívání výstupů průzkumu vede dlouhodobě ke stabilitě a vyšší ziskovosti.

Forma průzkumu se odvíjí od cíle šetření a na velikosti firmy.

Dotazníky

Anonymní měření spokojenosti v jednotlivých oblastech

Skupinové diskuse

Řízené získávání informací od vybraných skupin zaměstnanců

Individuální rozhovory

Zaměřené na motivaci, ambice a rozvojové potřeby zaměstnanců

Proč realizovat průzkum spokojenosti zaměstnanců

Trápí vás, že

 • vaši zaměstnanci nemají rádi svoji práci, nejsou motivovaní a proaktivní

 • kolegové nejsou ochotni pracovat nad rámec svých povinností

 • roste nemocnost nebo se zvyšuje fluktuace

 • si zaměstnanci stěžují na nedostatek informací

 • není ve firmě dobrá atmosféra

Co získáte?

 • možnost z dlouhodobého hlediska zvýšit ziskovost a stabilizovat firmu
 • dozvíte se, jak vaši lidé vnímají jednotlivé oblasti fungování firmy
  (odměňování, benefity, komunikaci, způsob organizace a vedení, pracovní prostředí)
 • rozpoznáte dobré praktiky ve společnosti
 • snadno identifikujete nejhůře hodnocené oblasti fungování firmy
 • zjistíte, na co se zaměřit pro zvýšení motivace zaměstnanců a spokojenosti zaměstnanců
 • předejdete odchodům klíčových lidí

Průběh procesu

Home 7
Home 8
Home 9

Obvyklé výstupy pro individuální koučink

 • Osobní efektivita
 • Plánování a organizace
 • Micromanagement a delegování
 • Leadership

Obvyklé výstupy pro týmový koučink

 • Komunikace a týmová spolupráce
 • Rozvoj soudržnosti týmu
 • Společné hledání řešení pro konkrétní nedostatky ve fungování firmy

Máte chuť a odvahu podívat se svou firmu očima vašich zaměstnanců?

Klienti